برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و شناسایی «پگماتیت»های ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

«پگماتیت»ها، رگه هایی حاوی سنگ های دانه درشت هستند که از نظر ترکیب به توده های مواد خرد مشابه بوده تنها به کمک ساخت و بافت و گاهی با حضور کانی های کمیاب از آن متمایز می گردند.
در این بررسی ابتدا راجع به پگماتیت ها و ارزش اقتصادی آنها بحث شده و سپس به معرفی توده های نفوذی پگماتیتی ایران پرداخته شده است، آن گاه طی بازدیدهای صحرایی و نمونه برداری از مناطقی چون:«توده های نفوذی گلپایگان، آستانه اراک، بروجرد، ملایر، همدان، کوه های سلطانیه زنجان، ماسوله، جنوب مشهد، زاهدان، جندق، کاشان و کلاه قاضی اصفهان» تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر وجود مقادیری از عنصر «لیتیم» با «آنومالی»
بین 60-120 PPM می باشد. بدین ترتیب با اکتشاف تفصیلی امید به دستیابی عناصر با ارزش وجود دارد. مناطق امیدبخشی برای انجام اکتشافات بعدی معرفی شده اند، این مناطق که از نظر وجود عناصر «BE, Li» برای مطالعات بیشتر معرفی شده اند شامل: «گرانیت و پگماتیت های آستانه اراک و پگماتیت های ماسوله» هستند که برای اظهار نظر قطعی نیازمند کارهای اکتشافی بیشترند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):