برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه الگوریتم ها و برنامه های آنالیز عددیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: ریاضی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در روند پیشرفت سریع کامپیوتر توجه به مباحث متعدد آنالیز عددی که در اکثر شاخه های علمی و فنی کاربرد دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این برنامه سعی بر آن است که با کمک مجموعه ای از الگوریتم ها و برنامه ها، هرچه بیشتر این مبحث از علم ریاضی به کار گرفته شود.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج عبارتند از:
- جمع آوری برنامه ها و الگوریتم های موجود در گروه
- مطالعه بر روی تئوری حل دستگاه های معادلات غیرخطی و تهیه برنامه های کامپیوتری مربوط
- مطالعه بر روی روش های تئوری تقریب توابع و تهیه برنامه های کامپیوتری مربوط.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):