برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

محاسبه کامپیوتری شبکه سطوحگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: ریاضی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1367

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

یکی از مهم ترین روش های حل معادلات دیفرانسیل در مسائل هندسی و عملی، روش «Finite Element» است.
این روش یک کاربرد بسیار رایج در حل معادلات تنش بر روی سازه هایی چون کشتی، هواپیما و اتومبیل می باشد. یکی از مراحل اساسی این روش تقسیم میدان (سازه) به اجزای کوچک تر به نام شبکه «
Mesh» است. این تقسیم بندی باید از خواص ویژه ای همچون متناسب بودن شکل این شبکه ها و تراکم آن ها با توجه به نوع جسم، برخوردار باشد. با توجه به این که در حال حاضر این مرحله از روش «Finite Element» به صورت دستی انجام می گیرد تهیه و طرح یک روش کامپیوتری مناسب برای اجرای این مرحله می تواند بسیار مفید باشد.
بعد از بررسی و مطالعات تئوری یک روش مناسب برای حل مسائل طراحی شد. برنامه کامپیوتری این روش که موسوم به «
Trans Finite Mapping» است نیز تهیه گردید. این برنامه می تواند با گرفتن اطلاعات مربوط به سازه (میدان) آن را تقسیم بندی نموده شکل آن را رسم کند. در ضمن برای حالت های خاص، برنامه قابلیت دادن اطلاعات مربوط به گروه ها و شبکه های مربوط را دارد و بر اساس شبکه ها شکل سازه را مجددا بازسازی می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):