برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «ژیروسکوپ» با محرک دستی، بادی و الکتریکیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
میرزایی مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1367

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

بر اساس نتایج این طرح، طرح طراحی و ساخت «ژیروسکوپ نرخی» تعریف شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

این طرح مطالعه و بررسی در مورد سه نوع «ژیروسکوپ» با تحریک دستی، بادی و الکتریکی می باشد، بنابراین نمونه هایی از ژیروسکوپ ها با امکانات داخل کشور ساخته شده و رفتار دینامیکی آن ها مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. لازم به تذکر است که ژیروسکوپ ها از مهم تری ابزار سنجش حرکت زاویه ای هستند که کاربرد وسیعی در وسایل نقلیه نظامی و غیره نظامی دارند.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
- بررسی ژیرسکوپ های موجود و تحلیل نظری رفتار آن ها
- طراحی ژیروسکوپ های مورد نظر
- ساخت آن ها با توجه به امکانات داخلی
- آزمایش عملکرد ژیروسکوپ ها ساخته شده.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):