برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناخت کلی جرائم رایانه ای و روش های مبارزه با آنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1378

کارفرما: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است، ضمنا نتایج آن می تواند مورد استفاده قوه قضائیه، مقننه و سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی جهت مقابله و پیشگیری جرائم رایانه ای قرار گیرد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

در این طرح مطالعات کلی در مورد شناخت انواع جرائم رایانه ای در سطح دنیا با استفاده از منابع علمی مربوط موضوع طرح انجام شده و تحقیق میدانی در داخل کشور به عمل می آید و بررسی کلی در زمینه وجود قوانین مربوط در رابطه با پیشگیری از جرائم رایانه ای و کیفرمجرمان در سطح دنیا و کشور به عمل می آید. همچنین انواع تهدیدهای احتمالی در زمینه جرائم کامپیوتری مطرح شده و نمونه هایی از جرایم مربوط در سایر کشورها ذکر می گردند و راهکارهای پیشگیری از این جرایم و مقابله با آن ها به طور کلی مطرح می گردد. ضمنا بر اساس مطالعات انجام شده برنامه آموزش مقدماتی برای پرسنل کشف جرم در رابطه با جرائم کامپیوتری تدوین گردیده و آموزش های کلی همگانی برای پیشگیری از جرائم رایانه ای پیشنهاد می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):