برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فشرده سازی انبوه اطلاعات عددی با استفاده از روش های تئوری «تقریب توایع»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: ریاضی

پژوهشگران: 
نجفی نوبر حبیب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1366

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

دانش فنی تهیه و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در حل بسیاری از مسائل علمی به کمک امکانات نرم افزاری، غالبا پردازش انبوهی از اطلاعات عددی مطرح می گردد.انجام معمولی این پردازش ها با دو مشکل اساسی زمان و حجم حافظه مورد نیاز مواجه است. برای کاهش و رفع مشکلات، اعمال روش هایی در جهت آسان کردن اجرای برنامه مورد نیاز است. در این پژوهش با بهره گیری از روش های متعدد تئوری «تقریب توابع» برنامه هایی ارائه می گردد که حجم اطلاعات ذخیره شده را کاهش می دهند.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل عبارتنداز:
- مطالعه تئوری روش های موجود در تقریب توابع
- بررسی روش کوچک ترین مربعات از جوانب مختلف و مقایسه این روش با روش های دیگر
- انتخاب و طرح پایه های مناسب برای تولید توابع تقریب
- تهیه الگوریتم های مورد نیاز و نوشتن برنامه های مربوط
- پیاده سازی امکانات گرافیکی مورد نیاز.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):