برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی سکوی شناور متشکل از جعبه های بتنی یک شکلگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی سازه

پژوهشگران: 
ازونی سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1367

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این طرح طراحی، محاسبات«هیدرواستاتیکی» و مقاومت سازه ای قطعات تشکیل دهنده یک سکوی شناور بتنی مورد نظر بوده است. هدف از انجام آن دست یابی به سیستمی است که بتوان با استفاده از بتن به عنوان مصالح اصلی و در شرایط کارخانه ای، ساخت سکوهای شناور با ابعاد و راه اندازی متفاوت را بدون انجام محاسبات و طراحی های مختلف اجرا نمود.
تیپ های مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نهایتا یک تیپ با جزئیات اتصالات خاصی که در سهل ترین شرایط قابل اجزا باشد انتخاب و طراحی گردید و نقشه های اجرایی آن تهیه شد و قالب و چهار عدد جعبه بتنی ساخته شد که به مدت یک سال در آب دریا شناور بودند. این طرح می تواند راه گشای استفاده بیش تر از بتن در سازه های دریایی باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):