برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مبانی و قواعد بصری نوشتار فارسی و نقش آن در لی اوت اثر گرافیکیگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد هنر 

گروه پژوهشی: هنر

پژوهشگران: 
طاهری فائزه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی هنر

خروجی طرح: 

تدوین و ارائه گزارش نهایی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66465327-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک 4، طبقه 4
 

چکیده:

گرافیک به عنوان یکی از جدیدترین رشته های ارتباطی در دنیا، وظیفه بسیار مهم انتقال پیام به مخاطب را به عهده دارد. در این انتقال، دو عامل نوشتار و تصویر نقش حیاتی دارند. به نظر می رسد این دو عامل از یکدیگر جدا بوده و هیچ نقطه اشتراکی ندارند، اما هر دو عامل نوشتار و تصویر، دارای مبنای بصری مشترک هستند که همان مبانی هنرهای تجسمی است. در این پژوهش، ابتدا نقش و حضور مبانی هنرهای تجسمی در نوشتار فارسی سپس قرار گرفتن نوشتار فارسی در نقش عناصر مبانی هنرهای تجسمی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
فونت ها، قلم ها و نوشتار معمول و رسمی ایرانی در آثار بصری امروز کشورمان، به عنوان اصل نوشتاری، و مبانی هنرهای تجسمی به عنوان یک استاندارد و معیار جهانی، مبنا و اصل تحقیق را تشکیل می دهند
.
نوشتار لاتین از حیث مبانی بصری، مورد تحقیقات فراوان قرار گرفته است و به راحتی در چهارچوب مبانی هنرهای تجسمی گنجانده می شود، اما درخصوص نوشتار فارسی این تحقیقات کمتر صورت گرفته است به همین دلیل شاهد تغییرات بدون مطالعه و شتابزده در بنیان های نوشتار فارسی هستیم. مثل شکست اتصال حروف، جابه جایی نقاط، تغییر در کرسی حروف و .... با یافتن و جستجوی مبنای درست، استاندارد و بین المللی در نوشتار فارسی، می توان به هر چه قانونمندتر شدن آن کمک کرد و در حفظ اصالت آن کوشا بود
.
در نتیجه با شناخت دقیق اصول و قواعد نوشتار فارسی، از طریق تطبیق مبانی تجسمی در آن، می توان از یک سو به نقش و کارآیی مبانی هنرهای تجسمی در نوشتار فارسی و از سوی دیگر، قرارگیری نوشتار فارسی در نقش هر یک از عناصر بصری پی برد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):