برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی در خصوص به روز نمودن ماشین آلات صنعت نساجی در ارتباط با تولید با سرعت و تکنولوژی بالاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: مهندسی نساجی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

- عرضه دانش فنی به کارفرما
- تعریف پروژه تکمیلی در ادامه طرح (در دست تهیه)


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح بررسی اولویت های به روز رسانی ماشین آلات صنایع نساجی کشور و ارائه راهکارهای لازم در این باره است. در فاز صفر طرح، مطالعات جامعی روی شاخه های مختلف صنعت نساجی از قبیل مواد اولیه، ریسندگی، بافندگی و تکمیل صورت گرفت. پس از انجام بررسی لازم بخش منتخب و ماشین آلات کلیدی صنعت نساجی بر اساس تحلیل سلسله مراتبی AHP معرفی گردید. در فاز اول طرح، مطالعات و بررسی های کامل تری بر روی بخش منتخب (بافندگی) و ماشین کلیدی صنعت نساجی (ماشین بافندگی تاری- پودی) انجام شد. در فاز دوم، وضعیت موجود صنعت نساجی با محوریت ماشین بافندگی تاری- پودی بررسی شد مشکلات و کمبودهای این بخش کلیدی صنعت نساجی معرفی گردد.
در نهایت در فاز سوم طرح، راهکارها و اولیت های به روز رسانی ماشین منتخب (ماشین بافندگی تاری- پودی) ارائه گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):