برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح مطالعاتی امکان سنجی فنی و اقتصادی جایگزینی نسوزهای بی شکل با آجرهای نسوز در صنایع فولادگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: مهندسی مواد- سرامیک

پژوهشگران: 
پورداوود فرهاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

- ارائه نتایج طرح به کارفرما
- ارائه سمینار


نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

دانش فنی تولید بسیاری از نسوزهای بی شکل پیشرفته در کشور وجود دارد. از سویی پژوهشگران کشور به تحقیق در این زمینه علاقه مند هستند، اما متاسفانه در مورد جایگاه مصرف آنها کلی گویی شده و حتی صنایع نیز از مزایای نسوزهای بی شکل و پتانسیل های استفاده از آنها به جای آجرنسوز آگاه نیستند.
آجرهای نسوز در زمان تولید و مصرف و تخریب، آلودگی های زیست محیطی در آب و خاک و هوا ایجاد می کنند و این مشکل در صورت استفاده از نسوزهای بی شکل رفع می گردد. همچنین با توجه به خواص ویژه نسوزهای بی شکل نظیر ضریب انبساط حرارتی پایین و مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی و قدرت تعمیر عالی در مقایسه با آجرها، استفاده از آنها منجر به بهینه سازی تولید فولاد می شود
.
افزایش طول عمر لایه نسوز به واسطه استفاده از مواد نسوز بی شکل، منجر به کاهش هزینه تامین و جایگزینی نسوز و نسوزچینی شده، صرفه جویی در مصرف سوخت به دلیل جلوگیری از خنک شدن کوره و یا پاتیل و کاهش هزینه های مربوط به توقف تولید را در پی دارد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):