برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی از جشنواره تئاتر فجر بر اساس تحلیل محتوای مطالب مطبوعاتگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: هنر ایمونولوژی

پژوهشگران: 
نوری نیا حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1388

کارفرما: موسسه توسعه هنرهای معاصر

خروجی طرح: 

ارائه گزارش تفصیلی به کارفرما برای سامان دهی اطلاع رسانی مطبوعاتی مطلوب در حوزه جشنواره های تئاتر فجر.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل محتوا مجموعه مطالب منتشر شده درباره بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر را که در روزهای 1 دی تا 30 بهمن 1386 منتشر شده و 803 مطلب بوده اند، مورد بررسی قرار داده است. مطالب از 40 روزنامه جمع آوری و تمام 803 مطلب بر اساس نام روزنامه، تاریخ انتشار، روز انتشار، منشا و ماخذ جز، نوع یا سبک مطلب، مرجع مطلب، بخش جشنواره، ارزیابی مستقر در مطلب، نوع عکس، نام تئاتر، موضوع مطلب، جهت خبر و مطلب، نحوه ارتباط آن با جشنواره و سالن برگزاری تئاتر تحلیل و طبقه بندی شدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):