برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «اینورتر زنجیره ای 50 کیلووات آمپر»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
طیبی حمیدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق قابل واگذاری است، ضمنا برحسب سفارش تولید می شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

یکی از روش های کنترل دور موتورهای الکتریکی استفاده از موتور و «رئور» سیم پیچی شده می باشد. در این روش با گذاشتن مقاومت به صورت سری با سیم پیچ موتور مقاومت رتور تغییر کرده و درنتیجه سرعت دور موتور نیز تغییر می کند. عیب اساسی این روش تلفات شدید انرژی الکتریکی لغزشی در این مقاومت ها می باشد. تلفات انرژی الکتریکی در موتورهای بزرگ به قدری زیاد است که هزینه زیادی باید برای کاهش حرارت مقاومت ها انجام شود. با قراردادن یک «اینورترکسکید» بین سیم پیچ رتور و شبکه برق ایران امکان به وجود می آید که انرژی الکتریکی لغزشی به جای تلف شدن در مقاومت ها توسط اینورترکسکید و یک دستگاه ترانسفورماتور مجددا به شبکه برگردانده شده و صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی صورت می پذیرد. اصول کار اینورترکسکید» بین سیم پیچ رتور و شبکه برق این امکان به وجود می آید که انرژی الکتریکی لغزشی به جای تلف شدن در مقاومت ها توسط اینورترکسیکد و یک دستگاه ترانسفورماتور مجددا به شبکه برگردانده شده و صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی صورت پذیرد. اصول کار اینورترکسکید بدین صورت است که انرژی الکتریکی لغزشی در رتور توسط «یکسوساز سه فاز» به DC تبدیل شده و جریان DC پس از عبور از فیلتر توسط اینورتر مجددا به AC تبدیل شده و از طریق یک دستگاه ترانسفورماتور مجددا به شبکه تزریق می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):