برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل محتوای مطالب مطبوعات درباره بیست و سومین جشنواره موسیقی فجرگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: پژوهش هنر

پژوهشگران: 
نوری نیا حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1388

کارفرما: موسسه توسعه هنرهای معاصر

خروجی طرح: 

ارائه گزارش تفصیلی به کارفرما برای سامان دهی اطلاع رسانی مطبوعاتی در حوزه جشنواره موسیقی فجر.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

در این طرحی تلاش شده است تا با بهره گیری از روش تحلیل محتوا مجموعه مطالب منتشر شده درباره بیست و سومین جشنواره تئاتر فجر در روز های 1 دی تا 30 بهمن 1386 که 803 مطلب بوده اند، مورد بررسی قرار گیرند. بر مبنای پرسش های پژوهش، خبرها و مطالب جمع آوری شده از 40 روزنامه بر اساس نام روزنامه، تاریخ انتشار، روز انتشار، منشا و ماخذ خبر (نوع یا سبک مطلب) مرجع خبر، بخش جشنواره، نوع ارزیابی مستقر در خبر، نوع عکس، نام تئاتر، موضوع، جهت خبر، نحوه ارتباط آن با جشنواره و سالن برگزاری تئاتر تحلیل و طبقه بندی شده اند. یافته ها حاکی از آن است که روزنامه بانی فیلم با 26 درصد از کل مطالب مورد بررسی، بیشترین اخبار مربوط به جشنواره را پوشش داده است. پنج روزنامه بعد از بانی فیلم که فراوانی مطالب آنها بین 3.7 تا 8.3 درصد کل مطالب بوده است، روزنامه های: تهران امروز، آفتاب یزد، همشهری، ایران و جام جم بودند.
در مجموع 4 درصد از مطالب وجهی انتقادی و 2 درصد وجهی تحلیلی و بقیه صبغه ای توصیفی داشته اند. در مطالب انتقادی به موضوع شعار تئاتر برای همه، کیفیت آثار اجرا شده، مشکل توزیع بلیت، همزمانی تئاتر فجر با جشنواره فیلم، وضعیت بودجه، اعتراض به عدم راهیابی بعضی از نمایش ها در بخش چشم انداز، وضعیت سالن های برگزاری، برنامه های اجرایی و تاخیرهای موجود در اجرای نمایش ها اشاره شده است. 63.3 درصد از مطالب روزنامه ها فاقد عکس بوده است. در 11.7 درصد از مطالب صحنه ای از نمایش و در 11 درصد عکس پرسنلی مصاحبه شونده و یا مرجع خبر آورده شده است. موضوع سالن ها در 11.5 درصد از مطالب و مسایل و مشکلات جشنواره در 10.2 درصد از مطالب آمده است. برنامه های اجرایی جشنواره در جایگاه چهارم قرار گرفت و در 9.7 درصد از مطالب مورد بررسی ملاحظه شد. تئاتر خیابانی نیز از موضوع های مورد توجه بود که در 7.7 درصد از مطالب آمده است. موضوع مخاطبان و مسوولان جشنواره کمترین فراوانی را داشته است و به ترتیب 0.9 درصد و 1.9 درصد از مطالب را به خود اختصاص داده اند. علی رغم این که جشنواره انتشارات متنوعی داشته است، ولی تنها 2.2 درصد از مطالب درباره انتشارات جشنواره بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):