برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «ترانس رکتیفایر حفاظت کاتدیک»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
گرائیلی عبداله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1377

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی نفت

خروجی طرح: 

ایجاد خط تولید در زمینه فوق به طور پیوسته جوابگوی سفارش های «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت ملی نفت ایران» می باشد.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

از دستگاه «رکتیفایر حفاظت کاتدیک» به منظور حفاظت کلیه سازه های فلزی مدفون داخل خاک یا آب استفاده شده و برای این منظور ولتاژ VDC 0-100متغیر و پیوسته با استفاده از «تریستور» و کنترل الکترونیک ایجاد شده و با محدود کردن جریان تزریقی توسط برد الکترونیک امکان تنظیم جریان به اپراتور داده می شود. دستگاه ساخته شده از یک ترانس رکتیفایر نیمه تریستوری که داخل روغن قرار گرفته تشکیل شده است و به منظور کنترل و استفاده اپراتور تابلوی کنترلی با امکان روشن و خاموش کردن، استفاده از تایمر، کنترل جریان و ولتاژ و حفاظت های لازم ساخته شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):