برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساختارهای روایی و ایدئولوژیک سینمای عامه پسند ایران (1386-1376)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی جامعه شناسی

پژوهشگران: 
شهلی بر عبدالوهاب (مسئول طرح)
کاظمی عباس (همکار طرح)
شایحی وحید (همکار طرح)
امیرپناهی محمد (همکار طرح)
جوادی نیا وجیهه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

پژوهش حاضر، بر اساس رویکرد نظری خاصی در پی ترسیم جهان روایی و ایدئولوژیک فیلم های عامه پسند ایرانی (1385ـ1375) است.
از آنجایی که در این پژوهش بیرون آوردن ساختارهای ایدئولوژیکی و روایی سینمای عامه پسند ایران مدنظراست، از«روش اسنادی» و«روش نشانه شناسی انتقادی» جان فیسک برای این مهم استفاده شده است. دراین پژوهش سینمای عامه پسند ایران از سال 1375 تا 1385 مورد مطالعه قرار گرفته است.
یافته های پژوهش حکایت از آن دارند که فیلم های عامه پسند ایرانی مورد مطالعه، از ساختار روایی خطی برخوردارند. یعنی کارکردها و کنش هایی که روایت را شکل می دهند، در منطقی خطی، که هر از چند گاهی توسط فلاش بک ها قطع می شود، سازمان یافته اند. این منطق، همان منطق رایج در فیلم های کلاسیک هالیودی است که در مباحث سینمایی به عنوان ساختار روایی غربی شهرت دارد که به عنوان مثال متفاوت از ساختار روایی غیر خطی رایج در سینمای عامه پسند هند است. در منطق غیر خطی سینمای هند، در کنار روایت اصلی، روایت های متعدد فرعی وجود دارد که روایت اصلی را در بر گرفته اند و به نوعی قوام دهنده آن هستند.کلیدواژگان: ساختار روایی، ساختار ایدئولوژیک، سینمای عامه پسند ایران، مطالعات فرهنگی، تحلیل ساختاری، نشانه شناسی انتقادی

 
 
Title:

The narrative and ideological structures of Iranian popular cinema 1376-1386Abstract:

Keyword(s): narrative structure, ideological structure, Iranian popular cinema, cultural studies, structural analysis, critical semiology