برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه سختی و چسبندگی محصول الکتروفرمینگ مس در ترمیم کریستالیزاتورهاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فرآوری مواد فلزی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در طرح حاضر، هدف، بررسی، مطالعه و تعیین شرایط بهینه پارامترهای فرآیند الکتروپلیتینگ مس جهت حصول پوششی با واص مناسب برای ترمیم قالب ریخته گری مداوم آلومینیوم بوده است. پس از مطالعه تئوری الکتروفرمینگ و الکتروپلیتینگ مس، با انجام آزمایشهای متعدد اثر دانسیته جریان، نوع افزودنی و شدت تلاطم بر سختی، چسبندگی و ساختار میکروسکوپی محصول فرآیند الکتروفرمینگ در حمام سولفات مس مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نتایج حاصله و شرایط بهینه تعیین شده، یک نمونه قالب کریستالیزاتور حلقه ای (چرخ مسی) معیوب ترمیم گردید.کلیدواژگان: شکل دهی الکترولیتی، مس، سختی، چسبندگی، ساختار میکروسکوپی

 
 
Title:Abstract:

At this research, the optimum conditions of copper electroplating parameters for repairing aluminum continuous casting moulds has been studied .Theoretical studies completed ,the effect of several parameters including current density, additives, and bath agitation on adhesion, hardness and microstructure of electroformed copper was investigated. A defected ring crystallizer was successfully repaired, based on the test results.Keyword(s): At this research, the optimum conditions of copper electroplating parameters for repairing aluminum continuous casting moulds has been studied .Theoretical studies completed ,the effect of several parameters including current density, additives, and bath agitation on adhesion, hardness and microstru