برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین برخی مقادیر تعیین نشده دورهای مارپیچ در ابرمکعب هاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

ابرمکعب Qn، گرافی است که به طور طبیعی با تعمیم مکعب معمولی، Q3، تعریف می شود. خواص گوناگون این گراف منظم دوبخشی طی پنج دهه گذشته کشف شده است و این داستان هنوز ادامه دارد.
در این طرح پس از مطالعه برخی از خواص ابرمکعب و دور مارپیچش، الگوریتمهای سودمندی برای یافتن دورهای مارپیچ در ابرمکعبهای کوچک و نیز برای ترسیم ابرمکعب ارایه می دهیم
.
در ضمن نتایجی درباره حداکثر تعداد دورهای مارپیچ قابل نشاندن در ابرمکعب به دست آورده ایم
.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Determining Some Undetermined Valuse of Snakes in HypercubesAbstract:

Hypercube, Qn, is a graph which has been naturally introduced as a generalization of cube, Q3. Various properties of this regular bipartite graph has been discovered during five past decades and this story is going on.
In this project after studying some properties of hypercube and its snakes, we will give usefull algorithms for finding snakes in small hypercubes, besides a method for drawing hypercube. Furthermore there are some results about the maximum number of embeddable snakes in hypercubes.Keyword(s):