برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی اولویت های پژوهشی استان اردبیلگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

استان اردبیل با دارا بودن منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی متخصص و با توجه به زمینه های مختلف سرمایه گذاری از استانهای دارای پتانسیل بالا برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله صنایع، معادن، انرژی، توریسم، دامپروری و بالاخص کشاورزی است. ولی بدلیل نوپا بودن این استان، عدم برنامه ریزی جامع زیر بنایی، نبود مراکز تحقیقاتی، نداشتن متولی مشخص با بودجه معین و مورد نیاز در بخش تحقیقات و فن آوری و عدم توجه کافی به اهمیت تحقیق و پژوهش در طرحهای زیر بنایی با پشتوانه علمی، هنوز اقدامات اساسی یا در این زمینه در سطح استان انجام نگرفته و یا مواردی هم در صورت انجام جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است .
ضرورت انجام مطالعات منسجم و برنامه ریزی در جهت تحقیقات کاربردی داشتن شناخت کافی از موقعیت منطقه، نیازها، پتانسیلها و کمبودهای موجود است .کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):