برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اندازه گیری غلظت های پایین کتونهای حاصل از متابولیسم ناقص چربیها در مایعات بیولوژیکی انسان با استفاده از فیبر جدید میکرو استخراج با فاز جامد و روش SPME-GCگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی تجزیه – گرایش کروماتوگرافی

پژوهشگران: 
متین امیرعباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

در کار پژوهشی حاضر فیبر جدید میکرو استخراج با فاز جامد بر پایه پوشش مخلوط کربن فعال و زئولیت در ماتریکس پلی وینیل کلراید بر روی سیم نقره جهت استخراج استون از نمونه ادرار ساخته شد. بر خلاف فیبر های تجارتی که بر پایه فیبر های نوری از جنس سیلیکای گداخته ساخته می شوند، فیبر جدید بدلیل داشتن تکیه گاه فلزی (سیم نقره) از دوام مکانیکی بالاتری برخوردار بوده و شکننده نمی باشد. ضمنا پوشش فیبر قابلیت تحمل دما تا 250 درجه سانتیگراد را دارد. با توجه به هدف اصلی طرح که ارایه روشی برای استخراج و آنالیز اجسام کتونی (بتا هیدروکسی بوتیرات، استواستات) از ادرار می باشد، در این طرح با تبدیل اجسام کتونی به استون به طریق شیمیایی و بدنبال آن میکرو استخراج استون حاصل با فیبر ارایه شده و آنالیز توسط کروماتوگرافی گازی، اندازه گیری آنالیت های مورد نظر با موفقیت به انجام رسید.کلیدواژگان: میکرو استخراج با فاز جامد، استون، اجسام کتونی، ادرار

 
 
Title:Abstract:

A new method for extraction and analysis of acetone in human urine based on headspace solid phase microextraction using a mixture of activated carbon and zeolite as sorbents in a PVC matrix coated on a silver wire is described. Unlike commercial fibers, which are coated on fused silica, the proposed coating adheres strongly to the silver wire and is thermally stable up to 250oC. After optimization of coating composition and microextraction conditions the fiber was used for the analysis of acetone in human urine. As a Biomedical application, determination of ketone bodies (b-hydroxybutyrate and acetoacetate) by chemical conversion of them to acetone followed by solid phase microextraction and gas chromatographic determination are presented.Keyword(s): Gas chromatography, Solid phase microextraction, Ketone bodies, Urine