برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مطالعاتی فناوری انجماد سریعگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: پژوهشی متالورژی

پژوهشگران: 
جزایری قره باغ علی (مسئول طرح)
بختیاری رضا (همکار طرح)
پرویزی سروش (همکار طرح)
ملا جواد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما شد و از نتایج آن در دیگر طرح های پژوهشکده استفاده می شود.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان علم مواد همواره در جهت بهبود کارایی مواد و دست یابی به ویژگیهای مطلوب از طریق اصلاح ساختار شیمیایی، عملیات حرارتی، مکانیکی و حرارتی- مکانیکی می باشد. به طوریکه با تغییر ساختار داخلی ماده، خصوصیات مطلوب در آن حاصل گردد. در این راستا، فناوری انجماد سریع ابداع گردیده است.
از زمان معرفی نخستین روش انجماد سریع، پیشرفتهای زیادی در جهت ابداع روشهای جدید صورت پذیرفته است و امروزه روشهای متعددی برای تولید محصولاتی با اشکال گوناگون نظیر پودری، رشته ای، نواری، ورقه ای، سیمی و غیره وجود دارد. سرعت سرد کردن مذاب در فرآیند انجماد سریع عموما 103-109ks-10 می باشد و بدین ترتیب افزایش حد حلالیت جامد، به حداقل رسیدن جدایش، ریزشدن اندازه دانه ها، اصلاح و یا حذف فازهای ناشی از جدایش، امکان تشکیل ساختارهای شیشه ای و میکروکریستالی نیمه پایدار قابل دست یابی است.
این گزارش شامل فصل های ذیل می باشد
:
در سه فصل اول، مباحث تئوری مربوط به فناوری انجماد سریع از قبیل اصول و مفاهیم بنیادی، ترمودینامیک، سینتیک و اتنقال حرارت مورد بحث قرار گرفته است.
فصل چهارم شامل انواع فناوری های انجماد سریع و فصل پنجم حاوی کاربردهای مختلف این فناوری از قبیل کاربردهای مغناطیسی، الکتریکی، مکانیکی و شیمیایی می باشد.

در فصل ششم، آلیاژهای فناوری انجماد سریع از قبیل آلیاژهای آلومینیوم، تیتانیم، منیزیم، آهن، کبالت، نیکل و غیره مورد مطالعه قرار گرفته اند
.
فصل هفتم مشتمل بر وضعیت کنونی فناوری انجماد سریع در چند مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی در کشورهای پیشرفته می باشد و در فصل پایانی نیز، مروری اجمالی بر پیشرفت آتی این فناوری ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

A Study on Rapid Solidification TechnologyAbstract:

Scientific investigations by metallurgists and materials scientists have been continuously directed towards improving the performance of materials and achieving the appropriate characteristics through chemistry modifications and also thermal, mechanical and thermo-mechanical processing treatments. Thus desired properties in materials can be obtained by modifications in microstructure, i.e. by rapid solidification processing.
Ever since the advent of the first technique for rapid solidification technology, a great variety of techniques have been developed. These techniques result in the formation of different products such as powders, fibers, ribbons, tapes, flakes, wires, etc. In rapid solidification technology the rate of cooling is at the range of 103-109ks-1and leads to solid solubility extension, minimization of segregation, highly refined grain size, modification or elimination of segregation phases, possibility of glass formation and production of new metastable microcrystalline structures.
This report contains the following chapters:
In the first three chapters, theoretical concepts of the rapid solidification technology are discussed; such as the fundamental concepts, thermodynamics, kinetics and heat transfer.
The fourth and fifth chapters comprise the various techniques used in rapid solidification processing and the applications of this technology such as magnetic, electrical, mechanical and chemical, respectively.
In chapter 6, alloys processed by rapid solidification technology, i.e. Al, Ti, Co, Ni alloys have been discussed.
Chapter 7 describes the current situation of rapid solidification technology in some research centers and universities in the developed countries, and in the last section, a brief review on future progress of this technology is explaind.Keyword(s):