برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی گروه های شرکت کننده از بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجرگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: پژوهش هنر

پژوهشگران: 
نوری نیا حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1388

کارفرما: موسسه توسعه هنرهای معاصر

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش تفصیلی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

جشنواره بین المللی تئاتر فجر، مهم ترین رخداد تئاتری کشور محسوب می شود. یکی از مهم ترین مخاطبان جشنواره، شرکت کنندگانی هستند که سهم به سزایی در توانمندی ها، حدود و گستره عملیاتی جشنواره دارند و با نقش آفرینی خود در جشنواره در رسیدن جشنواره به اهداف و سیاست های از پیش تعریف شده، نقش ایفا می کنند. شناخت ارزیابی شرکت کنندگان در جشنواره از ابعاد و حوزه های گوناگون عملکردی جشنواره، می تواند فضای حاکم بین هنرمندان را به تصویر کشد و نقاط ضعف و قوت جشنواره را از این زاویه مشخص نماید که پژوهش در صدد آن بوده است.
روش پژوهش پیمایش و در آن تمام شماری گردید. ولی از 51 پرسشنامه توزیع شده تنها 16 پرسشنامه بازگردانده شد
.
یافته ها حاکی از آن است که پاسخگویان با دبیرخانه جشنواره ارتباط زیادی نداشتند و حتی مجرای اطلاع گیری شان نیز کمتر دبیرخانه بود. سایت جشنواره نیز کمتر مورد مراجعه آنان قرار گرفت. دبیرخانه در حد ثبت درخواست و پیگیری های اولیه مرتبط با اجرا، معرفی برای دریافت محل تمرین و امکانات مورد توجه آن ها بوده است. از نظر آن ها دبیرخانه برای اطلاع رسانی به شرکت کنندگان اقدام ویژه ای انجام نداده و اطلاع رسانی عام خود را شامل حال مجموعه شرکت کنندگان نیز دانسته است. از این روست که میزان اطلاع از ابعاد و فعالیت های برخی از بخش های جشنواره در بین کارگردانان، کم بوده است. به عنوان مثال اطلاع از ابعاد تئاتر فراگیر مردمی، تئاتر دانش آموزی، نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی، بخش پژوهشی و نمایش های رادیویی و تلویزیونی در حد کم بوده است. حتی اطلاع از تئاتر خیابانی و مسابقه بین المللی تئاتر نیز چندان زیاد نیست. و در حد متوسط است
.
هر چند میزان اطلاع از ابعاد برخی از بخش های جشنواره قابل توجه و زیاد و میزان اطلاع از فعالیت های برخی از بخش ها در حد متوسط و یا کم بوده است، ولی ارزیابی از ضرورت وجود این بخش های مختلف، عمدتا مثبت بوده است. تنها بخش نمایش های رادیویی و تلویزیونی، بخش تئاتر دانش آموزی و بخش مسابقه 25 سال پوستر تئاتر ایران کمترین توجیه را داشته است و هنرمندان کمتری از ضرورت این بخش در جشنواره اطلاع داشته اند
.
این موافقت، به آن معنا نیست که لزوما جشنواره را در رسیدن به اهداف خود موفق دانسته اند. در تحقق، ارتقای کیفی آثار و تقویت رویکرد علمی جشنواره را نسبتا ناموفق دانسته اند. حتی در مورد برقراری ارتباط در طول سال با مخاطبان، علی رغم این که دبیرخانه حدود یک سال فعالیت داشته است، جشنواره را نسبتا ناموفق ارزیابی کرده اند. ولی در مورد ارتقای کمی آثار، ایجاد تنوع در بخش های مختلف جشنواره، جلب مشارکت سازمان ها و مراکز فرهنگی، گسترش تعداد مخاطبان، سامان بخشی و هدفمند کردن حضور گروه های خارجی، جشنواره را نسبتا موفق دانسته اند
.
یکی دیگر از فعالیت های قابل توجه دبیرخانه، انتشارات آن بود که 14 محور داشته است. قابل توجه آن که غیر از کتاب راهنمای جشنواره، کاتالوگ جشنواره، مجله روزانه جشنواره (بولتن) و ویژه نامه نقد نمایش های جشنواره و در دیگر موارد، بیشتر پاسخگویان گفته اند از آن بی اطلاع بوده اند. افرادی هم که انتشارات جشنواره را ملاحظه کرده اند، به غیر از مورد کتاب راهنمای جشنواره و کاتالوگ آن، از دیگر موارد منتشر شده، عمدتا ارزیابی مثبتی نداشته اند
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):