برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح صدور ادوات و تجهیزات ریلی ساخته شده در داخل کشورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مواد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1382

کارفرما: ستاد اشتغال وزارت راه و ترابری

خروجی طرح: 

سازوکارهای ترغیب واحدهای صنعتی جهت فعالیت در امر صادرات و نیز جایگاه نهادهای دولتی نظیر وزارت راه و ترابری در فرآیند صادرات محصولات خاص در نهایت آثار اقتصادی و اشتغالی و اجتماعی طرح و چگونگی حساسیت های مورد نیاز واحدهای تولیدی ارائه گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

طرح صدور ادوات و تجهیزات ریلی ساخته شده در داخل کشور مطالعه جامعی در مورد وضعیت صنعت مربوطه در داخل کشور و اولویت گذاری محصولات مستعد صادراتی، شناسایی بازارهای هدف صادراتی و تدوین سازماندهی لازم جهت صادرات و تعیین سازوکارهای تشویقی، همراه بررسی نقش نهادهای دولتی در این مورد نتایج اقتصادی و اجتماعی و اشتغال طرح است.
در این طرح از اطلاعات واحدهای صنعتی فعال دولتی و خصوصی و نظر کارشناسان و متخصصان مختلف استفاده شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):