برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی شکل نازل «موتور راکتی»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
ذوقی محسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1365

کارفرما: سازمان صنایع دفاع رشته تخصصی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی، مبحثی بسیار اساسی و گسترده است که «موتور راکتی» یکی از نمونه های بسیار مهم آن می باشد. اساسی ترین بخش در موتور راکتی، نازل می باشد که از نظر طراحی و ساخت از حساسیت فراوانی برخوردار است.
این طراحی با هدف طراحی شکل نازل یک موتور راکتی در دستور کار قرار گرفت.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
پس از گردآوری اطلاعات از مراجع مختلف با استفاده از روش مشخصه «
Characteristic» و پاره ای روش های دیگر، نرم افزارهایی به زبان «فرترن» روی میکرو کامپیوتر «NCR» برای طراحی شکل نازل موتور راکتی نگاشته شد. در این طرح از بعضی تجارب عملی برای کارایی بیشتر موتور استفاده گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):