برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی «پناهگاه چند منظوره»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی سازه

پژوهشگران: 
شجاعی امیرحسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1366

کارفرما: سازمان عمران و نوسازی شهر تهران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این پژوهش طراحی یک پناهگاه دائمی زیرزمینی که بتواند در موقعیت های گوناگون تحت استفاده های مختلف درمانی نظیر بیمارستان، اداری و مسکونی نظیر گذرگاه و اقتصادی مانند پاساژ و نظامی همچون پادگان قرار بگیرد مورد نظر بوده است.
این پناهگاه، با انتظارات فوق طراحی و نقشه های اجرایی آن تهیه و تحویل کارفرما گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):