برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات در صنایع نظامیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع تاریخ

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1365

کارفرما: کارخانه لوله و ماشین سازی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هر کارخانه تولیدی برای مقابله با مشکلات تولیدی ناشی از خرابی تجهیزات و ماشین آلات نیاز به یک سیستم نگهداری و تعمیرات مناسب دارد. این موضوع به ویژه در کارخانجات نظامی از اولویت خاصی برخوردار است. هدف از اجرای پروژه، طراحی سیستم برنامه ریزی سرویس و پیشگیری ماشین آلات و نیز تعمیرات اتفاقی بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده:
- شناسایی وضعیت موجود نگهداری و تعمیرات
- طراحی سیستم برنامه ریزی سرویس و پیشگیری ماشین آلات
- طراحی سیستم تعمیرات اتفاقی
- تدوین اطلاعات و مدارک فنی ماشین آلاتکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):