برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی خط مونتاژ کامیون ولووگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
تقی زاده مهرداد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1365

کارفرما: کارخانه ایران کاوه

خروجی طرح: 

گزارش کامل به همراه طرح خط مونتاژ کامیون ولوو به هیات مدیره «کارخانه ایران کاوه» تحویل داده شده و کارخانه ایران کاوه از مدتی پیش تولید کامیون ولوو را آغاز نموده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

سابقا «کارخانه ایران کاوه» مونتاژ کننده کامیون ماک بود و هیات مدیره این کارخانه به علت مشکل تامین قطعات یدکی از کشور مربوط، تصمیم به تغییر خط تولید گرفته و از «جهاددانشگاهی» در خواست تهیه طرح خط مونتاژ کامیون ولوو را نمودند. از آنجا که مونتاژ کامیون ماک به صورت کارگاهی انجام می گرفت و دارای خط تولید صحیحی نبود، مقرر گردید عملیات کامیون ولوو بر روی خط مونتاژی صورت گیرد که اصول علمی متداول در طراحی خطوط مونتاژ در آن رعایت شده باشد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده:
طبق توافق حاصل با مدیر فنی کارخانه، در محدوده مشخصی از فضای موجود، پروژه طراحی خط مونتاژ کامیون ولوو بر اساس اصول علمی و با رعایت مبانی مهندسی صنایع، انجام گردید. بعد از اتمام فاز طراحی پروژه و تحویل آن طبق اطلاع رسیده، مدیریت کارخانه تصمیم به گسترش فضای کاری برای ایجاد خط مونتاژ مزبور و بعضا تولید برخی قطعات گرفته که پس از ایجاد تغییرات کلی در طرح ارائه شده، آن را به اجرا درآورده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):