برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی بدنه و آنالیز «هیدرواستاتیکی» یک کشتی باری کوچکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی سازه

پژوهشگران: 
ارونی سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1366

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

مراحل مقدماتی طرح یک شناور شامل تعیین شکل بدنه، ابعاد کلی بر اساس مشخصات مطلوب، انجام محاسبات «هیدرواستاتیک» و پایداری شناور می باشد. هدف از انجام این پژوهش، آشنایی با این مراحل و تهیه مشخصات فنی و اطلاعات اولیه برای طراحی و ساخت یک کشتی باری کوچک بوده است.
پس از انتخاب شکل بدنه مناسب بر اساس نوع و مشخصات عملیاتی شناور، ابعاد کلی شامل طول و عرض و آبخور با توجه به تناژ کلی تعیین شد، سپس محاسبات هیدرواستاتیک و پایداری با استفاده از برنامه کامپیوتری «
SHIP» انجام گردید و گزارشی شامل تحلیل نتایج و برآورد قدرت موتور لازم، تهیه و به کارفرما ارائه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):