برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی کارخانه نگهداری، شستشو و بسته بندی خرماگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
حسنی قاسم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1365

کارفرما: سازمان تعاون روستایی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است. همچنین خط تولید این کارخانه در «برازجان» به اجرا درآمده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

با توجه به لزوم ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق محروم، کمک به کشاورزان و استفاده بهتر از محصولات کشاورزی از جمله خرما در «استان بوشهر» و به دنبال درخواست «سازمان مرکزی تعاون روستایی»، کار بررسی و مطالعه فنی و اقتصادی بر روی طرح کارخانه نگهداری، شستشو و بسته بندی خرما و به دنبال آن تهیه طرح جامع و نقشه های مربوط به احداث این واحد توسط «جهاددانشگاهی» انجام شد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده:
بعد از مطالعات و بررسی های فن و اقتصادی و تحلیل اطلاعات و آمار مربوط، با توجه به ظرفیت مورد نیاز برای این واحد، کلیه محاسبات و عملیات طراحی مربوط به بخش های مختلف از قبیل سردخانه ها، سکوهای تخلیه و بارگیری، اتاق های ضدعفونی، خطوط شستشو و بسته بندی، انبارهای فرعی، طراحی محوطه و نهایتا تهیه طرح کلی کارخانه انجام شد و سپس نقشه های اجرایی و ساختمانی توسط «گروه مهندسی سازه جهاددانشگاهی صنعتی شریف» تهیه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):