برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ژنوالکتریکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
فرقانی حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مقاومت زمین یکی از پارامترهای مهم در رشته های مهندسی است. از نظر زمین شناسی مقاومت زمین نشانه جنس زمین می باشد. اندازه گیری مقاومت ویژه روشی است جهت یافتن معادن، مخازن، آب های زیرزمینی و شناخت آن ها از لحاظ عمق، نوع و نیز گستره.
تئوری استفاده از جریان های الکتریکی جهت کاوش های زمین شناسی، یک تئوری قدیمی می باشد که تا عصر حاضر جهت تحقیق آن ایده های بسیاری مطرح شده است. استفاده از جریان
DC نیز یکی از آن ایده ها می باشد. در این پروژه یک سیستم دقیق جهت اندازه گیری مقاومت زمین طراحی شده است. در این میان شناخت پارامترهای جنبی مانند محدودیت های عملی و نیز ولتاژهای خودزای زمین از اهمیت ویژه ای برخوردارند. شناخت این پارامترها به لحاظ عوامل به وجود آورنده آن ها و نیز چگونگی حل آن ها صورت می پذیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):