برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق و تولید «چدن داکتیل سریم دار»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
مهتدی سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1365

کارفرما: دانشگاه امام حسین (ع)

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این طرح علاوه بر تحقیق در مورد جنبه های تکنولوژیکی و اقتصادی «چدن های داکتیل سریم دار» به بررسی مشکلات و امتیازات فرآیند چدن داکتیل با سریم نسبت به چدن های معمولی پرداخته شده است. عناوین بررسی شده در این طرح عبارتند از:
- مشکلات فرآیند چدن داکتیل سریم دار
- موفقیت ها در جهت غلبه بر مشکلات فرآیند تولید چدن داکتیل
- سریم دار جهت گیری تحقیقات آینده در بهره گیری از سریم در چدن های داکتیل
در پایان گزارش برای دستیابی به خواص مطلوب در این نوع چدن ها، محدوده سریم 0.03-0.13 درصد و کربن معادل 4.4 درصد پیشنهاد گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):