برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «دتکتور مادون قرمز»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
حمزه کورس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این طرح ساخت «دتکتور فتوکانداکتیو مادون قرمز» از «تک کریستال ایندیوم آنتیموناید» مورد بررسی قرار می گیرد.کنترل ضخامت کریستال و کیفیت سطح آن، ایجاد اتصال مکانیکی و الکتریکی مناسب و اندازه گیری حساسیت آشکارساز از موارد اصلی تحقیق می باشند. هدف طرح دست یابی به حداکثر حساسیت این نوع دتکتور با مشخصات فنی پایدار می باشد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- مطالعه و تجهیز آزمایشگاه برای اندازه گیری مشخصات «اپتوالکترونیکی» آشکارساز و صیقل کاری کریستال
- تحقیقات تجربی بر روی انواع روش های نازک سازی یکنواخت کریستال تا ضخامت ده میکرون روی یک صفحه سرامیک
- تحقیقات درباره نحوه ایجاد اتصال الکتریکی مناسب به کریستال نازککلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):