برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گنجینه (سیری تحقیقی در هنر و ادبیات استان فارس)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: هنر

پژوهشگران: 
برفر سیدمحمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1377

کارفرما: سازمان صدا و سیمای استان فارس

خروجی طرح: 
نوع: بنیادی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

این طرح در راستای بررسی هنرهای سنتی در سطح «استان فارس» و با سفارش «صدا و سیمای مرکز فارس» صورت گرفت.هنرهای مورد بررسی شامل: «کاشی کاری، قلم زنی، تئاتر، موسیقی، خوش نویسی، منبت کاری، خاتم سازی، عکاسی، ادبیات، گچ بری، آینه کاری، نقاشی و سفال سازی» می باشد.
در رابطه با هر هنر ضمن بررسی تاریخچه آن، به سیر تکاملی آن و در نهایت موقعیت کنونی اش و نیز چهره های سرشناس تاثیرگذار آن پرداخته شده است.
این تحقیق د 13 جلد به صدا و سیمای مرکز فارس به منظور تهیه فیلم نامه مستند و اجرای برنامه رادیویی ارائه گردید.
این پژوهش به شیوه تحقیق کتابخانه ای و انجام مصاحبه صورت گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

گزارش مطالعاتی تهیه و به کارفرما واگذار شده است، کارفرما نیز فیلم مستندی بر اساس آن تهیه نموده است.Keyword(s):