برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جمع آوری و انتشار نوآوری ها و تجارب جراحان و ارتوپدان در زمینه «تراما»های جنگیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: ارتوپدی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج ان مجموعه مقالات کنگره تحت عنوان «تجارب جراحان و ارتوپدان در زمینه تراماهای جنگی» به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

به منظور جمع آوری و تدوین تجربیات جراحان و ارتوپدان در زمینه «تراما»های جنگی کنگره ای برگزار گردید و این تجربیات در کنگره مذکور ارائه و سپس به صورت مجموعه مقالات منتشر گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):