برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مطالعاتی و شناسایی Fine Chemicalsگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی کاربردی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح، مطالعه Fine Chemicals و شناسایی نیاز کشور به این ترکیبات در صنایع مختلف از جمله آفت کشهای نباتی، دارویی، غذایی، آرایشی، بهداشتی، شوینده، رنگ و... می باشد.
در این تحقیق، ابتدا تعاریفی از مواد شیمیایی
Fine، اهمیت و جایگاه آنها در صنایع، تجارب ایران و سایر کشورها در تولید این نوع ترکیبات و دسته بندی آنها توسط سازندگان و یا منابع موجود ارایه شد. سپس فرآیندهای Fine Chemicals برای تولید در سیستم های چند منظوره نیز مورد بررسی قرار گرفت.
سپس آمار مصرف و واردات و نیاز صنایع مختلف کشور به این ترکیبات از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع و سازمان های مرتبط تهیه شد. در خاتمه اولویتهای هر بخش با توجه به قیمت، میزان ارزبری، مقدار مصرف، خلوص و استاندارد، روش ساخت و پیچیدگی آن، بومی بودن مواد اولیه، امکانات و تجهیزات و امکان اجرای دانش فنی تولید در کشور، با بهره گیری از تجارب و نظرات کارشناسان خبره مرتبط ارایه گردید. تا در جهت شبکه برنامه این گروه پژوهشی و تعریف پروژه های جدید مورد بهره برداری قرار گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):