برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سیستم کامپیوتری حفاظت و کنترل توان دستگاه «جوش القایی فرکانس بالا»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
یعقوبی غلامرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: شرکت سپنتا

خروجی طرح: 

نرم افزار فوق طراحی و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

دستگاه های جوش القایی فرکانس بالای قدیمی که برای تولید لوله های درزجوش استفاده می شود دارای دو اشکال عمده است: توان خروجی دستگاه تقریبا ثابت است و تغییر آن با مشکلاتی از جمله توقف دستگاه صورت می گیرد، از سوی دیگر علی رغم گران بودن اجزاء دستگاه، حفاظت های کافی در آن انجام نمی شود.
هدف طرح، کنترل توان دستگاه به صورت دستی و اتوماتیک، نظارت کامپیوتری بر عملکرد اجزای مختلف دستگاه، توقف دستگاه درصورت بروز اشکال و ارائه گزارش های متنوع از عملکرد دستگاه و محل دقیق خرابی ها می باشد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- طراحی و ساخت قسمت های کنترل و قدرتی
- طراحی و ساخت سیستم کامپیوتری مربوط به مونیتورینگ
- ساخت تابلوی برق سیستم
- نوشتن برنامه های کنترلی «
PLC»کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):