برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی گروه های شرکت کننده در بیست و سومین جشنواره موسیقی فجرگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: پژوهش هنر

پژوهشگران: 
نوری نیا حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1388

کارفرما: موسسه توسعه هنرهای معاصر

خروجی طرح: 

ارائه گزارش به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

جشنواره بین المللی موسیقی فجر، بزرگترین جشنواره موسیقی در کشور است که تاکنون بیست و سه دوره اجرا شده است. مجموعه تعاملات گروه های شرکت کننده با متصدیان اجرایی جشنواره، بازخوردهایی را در گروه های موسیقی ایجاد کرده است که این پژوهش در صدد دستیابی به ارزیابی مدیران گروه های شرکت کننده از ابعاد گوناگون برگزاری جشنواره است. روش پژوهش پیمایش و جمعیت آماری تمام سرپرستان گروه های ایرانی شرکت کننده در جشنواره موسیقی فجر بوده اند. از این میان 30 پرسشنامه تکمیل شده به پژوهشکده تحویل داده شد که از این تعداد 11 پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری تکمیل گردید.
مجموعه گروه های مورد بررسی نظر قاطعی درباره نقاط قوت و ضعف جشنواره نداشتند و فراوانی های نظرهای بیان شده قابل توجه نبود هر چند برخی نکات مانند ارزیابی از داوری که در بحث نقاط ضعف هم آمده است، نکته قابل تاملی است که باید درباره آن برنامه ریزی مشخص تری کرد تا اعتمادسازی در این زمینه به حداکثر ممکن خود برسد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):