برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت فرمان های اندازه گیری مکانیکی و پنوماتیکی پوسته موتور رنوگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1377

کارفرما: شرکت مگاموتور

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

پوسته موتور رنو یکی از قطعات اصلی اتومبیل رنو 5 می باشد که در داخل کشور تولید می شود. از آنجایی که قطعات متعدد داخل موتور، باید به یکدیگر هماهنگ و درگیر باشد انطباق ابعادی، رعایت«تلرانس»ها، یدکی پذیری و استاندارد بودن آن ها بسیار مهم است. هدف از انجام پروژه طراحی و ساخت فرمان های اندازه گیری و تجهیزات لازم جهت کنترل ابعادی این پوسته می باشد که با توجه به تکنولوژی بالای تولید موتور و دقت زیاد ساخت، کنترل ابعادی این قطعه از اهمیت زیادی برخوردار است. ضمنا برای برخی ابعاد به دلیل دقت بسیار بالا (میکرون)، اندازه گیری به روش مکانیکی امکان پذیر نبوده و باید به روش دیگری مانند استفاده از هوای فشرده و توسط فرمان های پنوماتیکی این امر صورت پذیرد. فرمان های پنوماتیکی از سه مجموعه «Master، Sensor، Indictor» تشکیل شده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
- تحلیل نقشه و شناسایی ابعاد مهم جهت کنترل کیفی
- طراحی و نقشه کشی فرمان های لازم
- ساخت کلیه فرمان های اندازه گیری با دقت
0.01 میلیمتر
- طراحی و ساخت کلیه «
Indictor» های مربوط به دستگاه
- طراحی و ساخت «
Sensor» برای اندازه های مختلف
- ساخت «
Master» های لازم جهت کالیبراسیون دستگاهکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):