برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بوش چاکدار دیسک ترمز پارسیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
الحسینی سیدحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1384

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

تولید بوش دیسک ترمز مطابق با استانداردهای خواسته شده


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

شرایط کاری بوش دیسکت ترمز بر ضرورت رعایت کیفیت مطلوب قطعه ساخته شده تاکید می کند. جهت کسب کیفیت مطلوب قطعه ساخته شده رعایت مواردی نظیر مواد اولیه انتخاب شده و روش ساخت اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به وضعیت کاری قطعه، فولادهای فنر از مهم ترین گروه فولادها برای این منظور هستند. عملیات حرارتی در روش ساخت جهت رسیدن به خواص مکانیکی مطلوب ضروری است. همچنین جهت دستیابی به ابعاد مناسب انتخاب و دقت در مراحل ساخت حائز اهمیت است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):