برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کاربرد «کتیرا» در بستنی، پنیر و شیرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1376

کارفرما: اداره کل صنایع استان ایلام

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

با توجه به خصوصیات ویژه«کتیرا» این ماده می تواند جایگزین مناسبی برای مواد افزودنی در موادغذایی شود. در این طرح انواع صمغ ها و مواد افزودنی به بستنی، پنیر و شیر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و تغییرات لازم در فرمولاسیون های موجود برای ایجاد امکان پذیری تکنولوژی جایگزین ساختن «کتیرا» مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):