برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات لازم و تهیه طرح منظر شهری جهت محدوده شرقی صابون پزخانه واقع در منطقه 12 شهرداری تهرانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: هنر

پژوهشگران: 
رستگار بهنام (همکار طرح)
خدادادی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران

خروجی طرح: 

اسناد طرح منظر شهری پس از تصویب در سازمان نوسازی شهرداری تهران و کمیسیون ماده 5، جهت اجرا به شهرداری منطقه 12 ابلاغ گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف اصلی طرح به صورت «توسعه مردم محور برپایه اصل عدالت اجتماعی (که متضمن تغییرات جمعیتی است) و افزایش نسبی کیفیت کالبدی ـ محیطی» تعیین گردید و متناسب با آن راهبردهای مداخله به صورت: ارتقای نسبی شرایط اجتماعی، تثبیت نسبی جمعیت، حفظ روحیه سکونتی بافت، افزایش ایمنی و هویت بخشی به محله، ایجاد سازمان فضایی جدید مبتنی بر ساختار موجود محله، فراهم ساختن بسترهای اقتصادی نوسازی افزایش نفوذپذیری بافت و افزایش کیفیت محله زیست محله تعیین شد. به منظور غلبه بر معضل فرسودگی بافت های شهری تهران، سازمان نوسازی شهر تهران تهیه طرح های منظر شهری را با رویکردی محله ای و در جهت تحقق نوسازی بافت های فرسوده آغاز نمود و تهیه طرح منظر هر یک از محلات به یکی از مشاورین واگذارگردید و براین اساس تهیه طرح منظر شهری بخش شرقی محله صابون پزخانه در جنوب منطقه 12 با ویژگی های منحصر به فرد از لحاظ کالبدی، اقتصادی و اجتماعی ( قرارگیری در بخش جنوبی بافت تاریخی شهر، نزدیکی و تاثیرپذیری از قلب اقتصادی شهر و معضلات اجتماعی ویژه)، به مهندسین مشاور جهاددانشگاهی واگذار گردید.
مطابق با شرح وظایف ارائه شده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران، طرح در سه گام اصلی انجام گرفته است: در گام اول مطالعات پایه و شناخت وضع موجود انجام گرفته و بر اساس شناسایی نقاط ضعف، قوت فرصت ها و تهدیدهای محدوده طرح، اهداف، راهبردها و سیاست های مداخله در بافت تدوین گردید. در گام دوم طرح، طراحی سازمان فضایی جدید محله و جزئیات طراحی محله ارائه شد. در گام سوم و در نهایت برنامه اجرایی تدوین گردید و به تصویب کارفرما رسید.
طرح منظر شهری بخش شرقی محله صابون پزخانه در نهایت به تدوین راهبردهای نوسازی بافت، تهیه نقشه های اجرایی، تدوین ضوابط و دستورالعمل های ساخت و ساز، طراحی جزئیات فضاهای عمومی، پیشنهاد طرح های محرک توسعه، تحلیل هزینه و در آمد هر طرح و اولویت بندی هزینه و درآمد طرح ها منجر شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):