برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی مجموعه Registerگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1384

کارفرما: شرکت توسعه نیشکر

خروجی طرح: 

- عرضه دانش فنی به کارفرما
- ارائه مجلد دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این مجموعه مربوط به واحد بویلر کارخانه نیشکر امیرکبیر است که در تنظیمات بویلر به کار گرفته می شود و فاقد اطلاعات لازم جهت ساخت است. بنا به درخواست کارفرما از محل نصب این مجموعه بازدید به عمل آمد و پس از دریافت آن به روش مهندسی معکوس ابتدا از پارت های مختلف این مجموعه آنالیز و سختی سنجی برای بررسی خواص مکانیکی صورت گرفت و پس از شناخت کامل آنالیز اجزاء آن، نقشه های قسمت های مختلف آن ترسیم کامپیوتری شد و تلاش های لازم برای ایجاد انطبقات برای قطعات منظور گردید. پس از تکمیل نقشه های این مجموعه فرم های مورد نیاز دانش فنی تکمیل شد و کتابچه آن به اتمام رسید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):