برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه عوامل موثر در استاندارد کردن جاروبرقیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
رجبی عالم (همکار طرح)
عطایی محمدباقر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1375

کارفرما: شرکت نیکتا

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

این طرح بنا به تقاضای «شرکت نیکتا» که تولیدکننده جاروبرقی در «اصفهان» است صورت پذیرفت.
عوامل موثر و مهم برای استاندارد کردن جاروبرقی از جمله بررسی دو موتور، میزان ایجاد خلا در شرایط مختلف، کارایی جاروبرقی و ... تک به تک مورد آزمایش واقع شد و سرانجام منحنی های مربوط رسم و با جاروبرقی استاندارد مقایسه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):