برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع پوکی استخوان در مراجعه‌کنندگان به مراکز پوکی استخوان استان خوزستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی- آموزش بهداشت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی جندی‌ شاپور

خروجی طرح: 

نتایج به صورت سمینار علمی و ارائه در جراید و صدا و سیمای استان ارائه گردید


نوع: بنیادی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

پوکی استخوان به عنوان یک بیماری خاموش به طور شایع باعث شکستگی و در نتیجه درد- تغییر شکل اندام و ناتوانی می گردد. سالیانه مخارج زیادی براثر شکستگی مچ، مهره ها و لگن به فرد و جامعه تحمیل می گردد. متاسفانه درمان پوکی استخوان معمولا رضایت بخش نیست و بهترین مشکل درمان این است که اکثر بیماران در سنین بالا قرار دارند که سن بالا موجب کاهش جذب استخوان و بازسازی آن می شود. در این مطالعه میزان شیوع افراد در معرض خطر پوکی استخوان و مبتلا به پوکی استخوان مراجعه کننده به مراکز تشخیص پوکی استخوان استان بررسی شده اند. تعداد افراد مورد مطالعه 283 نفر (191 زن و 92 مرد) در دامنه سنی 79-40 سال بودند که 13 درصد زنان دارای پوکی استخوان و 22 درصد آنان در معرض پوکی استخوان بودند و در گروه مردان 9 درصد دارای پوکی استخوان و 8.7 درصد در معرض پوکی استخوان بودند بین گروه های سنی زن و مرد و میزان شیوع پوکی استخوان ارتباط معنی دار مشاهده گردید (P<0.05) میزان شیوع بالای در معرض خطر پوکی استخوان زنان در استان، بیانگر توجه خاص و برنامه ریزی دقیق برای این گروه جنسی و سنی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):