برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

احیا و ترسیم کفشک های تراست بیرینگ سد و نیروگاه شهید عباسپورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک- ساخت و تولید

پژوهشگران: 
رستمی نسب بهروز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: سد و نیروگاه شهید عباسپور

خروجی طرح: 

- صرفه جویی ارزی
- تعیین آزمایش ها و بازرسی مورد نیاز برای قطعه
- دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

یکی از اجزاء مهم و بسیار حساس در واحد نیروگاه های برق آبی- قطعاتی بنام «کفشک های تراست بیرینگ» که دارای 14 جزء بوده که وظیفه آن تحمل مجموعا 700 تن وزن روتور و هدکاور و توربین و متعلقات دیگر را دارد. قطعات مذکور دارای بدنه (Base) فولادی که روی سطح آن قشر بابیت از نوع خاص قرار دارد و دارای شکل هندسی با شیب کم و شیارهای حساس و مهمی جهت روغن کاری استفاده دارد هستند.
پس از شروع به کار ابتدا آنالیز جنس بابیت در آزمایشگاه معتبر صورت گرفته و از صحت و سالم بودن
Base اطمینان حاصل شد. پس از بابیت ریزی عملیات ماشین کاری به کمک ماشین CNC انجام گردید (به کمک سازندگان داخلی). اکنون قطعه مذکور در واحد شماره 4 نیروگاه نصب و در حال کار است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):