برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نگرشی بر روند چگونگی تهیه، تصویب و اجرای طرح های تفصیلی شهریگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شهرسازی

پژوهشگران: 
نوریان فرشاد (همکار طرح)
شریف محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1375

کارفرما: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به صورت کتابی تحت همین عنوان به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

برای تهیه مناسب طرح های تفصیلی، احتیاج به ضوابط و دستورالعمل هایی است تا دستگاه های تهیه کننده طرح و دستگاه های تصویب کننده و همچنین دستگاه های اجرا کننده طرح تفضیلی بر اساس آن به بهترین نحو عمل نمایند لذا تهیه چنین کتابی نوع کار و وظیفه هر بخش را مشخص می نماید.
در این طرح ابتدا شناخت کاملی از طرح های تفصیلی شهری ارائه گردیده، سپس چگونگی تهیه، طراحی، تصویب و اجرای آن مورد بحث قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):