برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت فرمان های اندازه گیری پیچگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
ایمانی ولی اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1375

کارفرما: شرکت آبفر

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

فرمان های پیچ ابزارهایی برای اندازه گیری ابعادی پیچ ها می باشند و نقش مهمی در کنترل و اطمینان از صحت تولید پیچ ها دارند تنوع، دقت و استانداردهای مختلف پیچ ها، گستردگی این ابزارها را نمایان تر می کند. علاوه بر پیچ های استاندارد، طراحی و ساخت فرمان ها برای اندازه گیری پیچ های غیراستاندارد نیز اهمیت ویژه ای دارد. هدف از انجام پروژه، طراحی و ساخت ابزارهای اندازه گیری پیچ اعم از استاندارد و غیراستاندارد برای تعدادی از محصولات صنعتی و نظامی بوده است. ازجمله این محصولات می توان به «موتور رنو 5، اکسل پیکان و قطعات خودرو سه نوع محصول نظامی» اشاره نمود.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
- طراحی و نقشه کشی فرمان های اندازه گیری پیچ
- تهیه نرم افزار کامپیوتری طراحی فرمان ها
- ساخت و کنترل بیش از 500 عدد فرمان اندازه گیریکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):