برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل شکست و خوردگی محور به هم زن «واحد اسید فسفریک پتروشیمی رازی»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1375

کارفرما: مجتمع پتروشیمی رازی بندر امام

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در این طرح ضمن مرور کلی بر نحوه عملیات «واحد اسیدفسفریک»، بر روی مخزن واکنش، تاریخچه شکست، تدابیر اتخاذ شده، اطلاعات فنی به هم زن ها، از طریق اسناد فنی و گفتگو با کارکنان مجتمع، مطالعات لازم صورت گرفت. در این گزارش نتایج بررسی آزمایشگاهی نمونه های شکسته شده محور به هم زن ها و خاک و مایع مخازن واکنش ارائه شده است. محاسبات و بحث در مورد یافته ها به صورت اعلام علل شکست به هم زن ها، ارائه شده و در نهایت برای رفع مشکل پیشنهادهایی ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):