برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت و بازرسی ویکت گیت نیروگاه شهید عباسپورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک- ساخت تولید

پژوهشگران: 
رستمی نسب بهروز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: سد و نیروگاه شهید عباسپور

خروجی طرح: 

- عرضه دانش فنی قطعه مذکور به کارفرما
- تبدیل به ساخت داخل و جلوگیری از خروج سرمایه کشور
- صرفه جویی ارزی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

یکی از قطعه های بسیار مهم و اساسی در نیروگاه های برق آبی- ویکیت گیت- که دارای ابعاد کلی 2713×398 و 2 جنس فولاد ساختمانی و فولاد زنگ نزن بوده است. پس از اخذ درخواست، به روش مهندسی معکوس از قسمت های بدنه و آبندی های آن نمونه برداری جهت آنالیز جنس و تغییر سایر خواص مکانیکی انجام گردید. پس از تحلیل بررسی و در نظر گرفتن شرایط کاری قطعه و مشکلات قطعه قبلی (فابریک خارجی) که بیشتر مشکلات خوردگی و سایش در قسمت آبندی ها داشتند تغییرات زیر انجام گردید.
1- تغییر جنس 2- یکپارچه ساختن
قطعه مذکور در 700 کیلو وزن بوده که وظیفه آن کنترل دبی ورودی بر روی توربین نیروگاه است. برای اولین بار به کمک سازندگان داخلی پس از ساخت و نمونه سازی آن که حدودا 6 ماه به طول انجامید پس از عملیات بازرسی قطعه تحویل کارفرما گردید. اکنون قطعه در مدار نیروگاه واحد 3 نصب و در حال کار است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):