برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پرورش ماهی «قزل آلا» در استخوان های مخصوص ماهیان گرم آبی در نیمه دوم سالگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
حسینی سیدحسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1378

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی پرورش بهینه «قزل آلا» در استخوان های مخصوص ماهیان گرم آبی تدوین و قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این تحقیق روش های استفاده بهینه از امکانات موجود در استخوان های مخصوص پرورش ماهیان گرم آبی جهت پرورش ماهی «قزل آلا» بررسی شده و طی آن نحوه مدیریت استخر پرورش، میزان اکسیژن مورد نیاز و روش های تامین آن، میزان «Ph اپتیمم» استخر و روش های رسیدن به آن، نحوه کاهش جلبک های استخر، عمق استخر و سایه تمهیدات مورد نیاز جهت پرورش ماهی «قزل آلا» در نیمه دوم سال تعیین شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):