برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «فرمان های اندازه گیری قطر»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
ایمانی ولی اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1375

کارفرما: شرکت آبفر

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از طرح طراحی و ساخت فرمان های قطر داخل و خارج (دهان اژدری) و فرمان های پیچ داخل (پلاک گیج) و پیچ خارج (رینگ گیچ) بر اساس استاندارد «DIN» بوده است.
هر فرمان شامل یک قسمت «برو» (
GO) و یک قسمت «نرو» (NOT GO) است که با توجه به نوع و اندازه فرمان به صورت یک قطعه یا یک یا دو مجموعه مونتاژ تحویل کارفرما گردید.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج حاصل:
- تهیه نقشه فرمان های قطر و رزوه
- ساخت فرمان های قطر داخل و خارج و رزوه
- ساخت دسته های آلومینیمی (ماشین کاری، آنودیزینگ و حکاکی)
- بسته بندی، رنگ زنی، مونتاژ و کنترل نهایی و ارسال به کارفرما
- بررسی اشکالات گرفته شده توسط کارفرما و انجام مذاکرات فنی
- اندازه گیری زوایای فرمان های پیچ رینگی به کمک مواد قالب گیری و تشخیص اشکال در زوایای آن هاکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):